3…2…1 START!

Strona Główna Strzałka w prawo pokazująca na jakiej podstronie się znajudjemy. Aktualności Strzałka w prawo pokazująca na jakiej podstronie się znajudjemy. 3…2…1 START!

Strzałka nakazująca scrollowanie w dół, w celu korzystania z portalu.

Rusza rekrutacja do projektu profilaktyki cukrzycy typu 2.

Jabłko z miarką.

Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, w tym celu wypełnij ankietę FINDRISK!

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu II wśród mieszkańców z Gminy Miasta Gdyni, powiatów: wejherowskiego i puckiego. 

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci: 

  • – warsztatów edukacyjnych w formie webinariów;
  • – stacjonarnej lub e-learningowej;
  • – indywidualnych konsultacji z dietetykiem;
  • – indywidualnych konsultacji z fizjoterapeutą;
  • – materiałów edukacyjnych. 

(fot. Własne zasoby. Fotografia z logotypem programu “Nie Cukrzymy Wolni od Cukrzycy”)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Logotyp funduszu europejskiego
Logotyp Rzeczpospolita Polska
logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Logotyp Unii Europejskiej