Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego jest projektem całkowicie bezpłatnym, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

W sytuacji otrzymania propozycji zakupu suplementów za opłatą, prosimy o poinformowanie biura projektu Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Logotyp funduszu europejskiego
Logotyp Rzeczpospolita Polska
logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Logotyp Unii Europejskiej