O projekcie

Strona Główna Strzałka w prawo pokazująca na jakiej podstronie się znajudjemy. O projekcie

Strzałka nakazująca scrollowanie w dół, w celu kontynuacji korzystania z portalu.

„Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, skierowany jest do mieszkańców w wieku od 18 roku życia z powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego. W ramach realizacji planuje się przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej związanej z trybem życia sprzyjającemu zachorowalności na cukrzycę typu 2. 

Liderem projektu jest Gmina Miasta Gdyni

logo Miasta Gdyni

Realizacja projektu na terenie powiatów: wejherowskiego i puckiego jest możliwa na podstawie porozumienia międzygminnego

Realizatorem projektu jest jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Zdrowia

logo Gdyńskiego Centrum Zdrowia

W pierwszej kolejności, mieszkańcy wspomnianych obszarów poddani zostaną badaniu przesiewowemu, w celu rozpoznania stanu przed cukrzycowego lub cukrzycy. Następnie pacjenci zostaną skierowani do udziału w kompleksowym programie edukacyjnym, w ramach którego podkreślona zostanie rola badań profilaktycznych i zdrowego trybu życia, które przyczyniają się do wydłużenia aktywności zawodowej i redukcji czynników ryzyka. Wczesna identyfikacja połączona z edukacją pozwoli na zmniejszenie występowania powikłań i poprawi jakość życia wydłużając aktywność zawodową uczestników.

Partnerem projektu jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Bukowa” Sp. z o.o.

Badania OGTT oraz glikemia na czczo dla mieszkańców Gdyni wykonywane są w dwóch Punktach Pobrań Diagnostyki na terenie Gdyni:

ul. Tadeusz Wendy 7/9

ul. Chwaszczyńska 2

Konsultacje pielęgniarsko-lekarskie odbywają się przy ul. Wioślarskiej 12 w Gdyni.

Mieszkańcy powiatu puckiego i wejherowskiego na badanie OGTT oraz glikemii na czczo kierowani są do NZOZ nr 1 w Rumii, ulica Czesława Miłosza 3. W tym samym miejscu prowadzone są także konsultacje pielęgniarsko-lekarskie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Logotyp funduszu europejskiego
Logotyp Rzeczpospolita Polska
logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Logotyp Unii Europejskiej